...11011010110010...

Bilişim Envanteri // Bir yazılımın anatomisi

1. İhtiyaç Belirleme
Emekli olan, kurum değiştiren vs personelin bilgisayarları önlenemez şekilde el değiştiriyor. Demirbaş takibi güçleşiyor.

2. Analiz

İşleyiş: Yönetim panelinden bilgisayarlar ve parçalar, personellerle eşleştirilip zimmetlenecek. Panelden pasifleştirilen bilgisayarlar kullanılmayacak.

Yöntemler

  • Veritabanı olarak Mysql kullanılacak
  • Veri işlemede Entity Framework ve linq teknolojileri kullanılacak
  • WCF Service ile sunucu istemci iletişimi gerçekleştirilecek.

3. Tasarım ve Gerçekleme

Program gerçeklendikten sonra testleri yapılıp bir ftp sunucusuna deploy edilmiştir. Bu şekilde tüm yönetici ve istemciler güncellemeri otomatik olarak alacaklardır.

Önizleme:

« »